Trygt og tett i ryfylketunnelen

Romjulen 2019 var for mange spesiell. Et vendepunkt. 29. desember 2019 åpnet Ryfylketunnelen, verdens lengste undersjøiske tunnel på hele 14,3 kilometer. Tunnelen er en del av Ryfastsambandet som vil bestå av tre tunneler som gjør det mulig å kjøre ferjefritt mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger. Prosjektet har vært planlagt siden midten av 1970-tallet og vil revolusjonere transporttilbudet i Stavanger – og Ryfylkeregionen.

For Allfug var det stort å bidra i dette prosjektet som vil gi mange en ny frihet. Frihet til alle som har pendlet med Tau-ferja morgen etter morgen, år etter år. Frihet til de som har løpt heseblesende inn på ferja for å rekke skolen. Og mer frihet til de som har sittet i ferjekø i Stavanger mang en fredag ettermiddag på vei til hytta. Det er fint å vite at åpningen av den nye tunnelen vil bety en ny hverdag hvor en når som helst på døgnet kan krysse fjorden.

Ryfylketunnelen er verdens tryggeste tunnel. Allfug sine dyktige, sertifiserte sveisere har sveiset membranen rundt hvelvet bak elementene. Ved bruk av kontaktinjeksjon har vi fuget elementene for en tørr og trygg tunnel.

Tunnelen er bygget med det nyeste som finnes av sikkerhetsteknologi og du finner ikke en tryggere tunnel en denne. Tunnelen har fire felt og består av to løp som betyr at det er mange rømningsveier dersom et uhell skulle inntreffe. Det finnes sikkerhetssystemer og hjelpemidler i tunnelen slik at det skal være enkelt å håndtere en eventuell uønsket hendelse nede i tunnelen og å komme seg i trygghet og få hjelp.

Ryfastsamabandet består av tre tunneler og nå når den første tunellen er åpnet jobber Allfug videre med Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen som er siste del av prosjektet. Hundvågtunnelen vil gi et nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger. Eiganestunellen gjør det mulig å kjøre til Ryfylke via tunnelene direkte fra E39. Planlagt åpning på disse to tunnelene er februar 2020.

Allfug har lang erfaring med komplisert tunnelarbeid. Både ved byggingen av nye og rehabilitering av gamle tunneler. Rehabiliteringsarbeid i gamle tunneler er gjerne todelt. Hele det innvendige skallet kan fornyes, eller man kan velge å ta deler av tunnelen og oppgradere. Allfug tar oppdraget enten det er komplett rehabilitering eller en delentreprise.