Allfug logo
Trygt og tett i ryfylketunellen

Romjulen 2019 var for mange spesiell. Et vendepunkt. 29. desember 2019 åpnet Ryfylketunellen, verdens lengste undersjøiske tunell på hele 14,3 kilometer. Tunellen er en del av Ryfastsambandet som vil bestå av tre tuneller som gjør det mulig å kjøre ferjefritt mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger. Prosjektet har vært planlagt siden midten av 1970-tallet og vil revolusjonere transporttilbudet i Stavanger – og Ryfylkeregionen.

For Allfug var det stort å bidra i dette prosjektet som vil gi mange en ny frihet. Frihet til alle som har pendlet med Tau-ferja morgen etter morgen, år etter år. Frihet til de som har løpt heseblesende inn på ferja for å rekke skolen. Og mer frihet til de som har sittet i ferjekø i Stavanger mang en fredag ettermiddag på vei til hytta. Det er fint å vite at åpningen av den nye tunellen vil bety en ny hverdag hvor en når som helst på døgnet kan krysse fjorden.

Ryfylketunellen er verdens tryggeste tunell. Allfug sine dyktige, sertifiserte sveisere har sveiset membranen rundt hvelvet bak elementene. Ved bruk av kontaktinjeksjon har vi fuget elementene for en tørr og trygg tunell.

Tunellen er bygget med det nyeste som finnes av sikkerhetsteknologi og du finner ikke en tryggere tunell en denne. Tunellen har fire felt og består av to løp som betyr at det er mange rømningsveier dersom et uhell skulle inntreffe. Det finnes sikkerhetssystemer og hjelpemidler i tunellen slik at det skal være enkelt å håndtere en eventuell uønsket hendelse nede i tunellen og å komme seg i trygghet og få hjelp.

Ryfastsamabandet består av tre tuneller og nå når den første tunellen er åpnet jobber Allfug videre med Hundvågtunellen og Eiganestunellen som er siste del av prosjektet. Hundvågtunellen vil gi et nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger. Eiganestunellen gjør det mulig å kjøre til Ryfylke via tunellene direkte fra E39. Planlagt åpning på disse to tunellene er februar 2020.

Allfug har lang erfaring med komplisert tunellarbeid. Både ved byggingen av nye og rehabilitering av gamle tuneller. Rehabiliteringsarbeid i gamle tuneller er gjerne todelt. Hele det innvendige skallet kan fornyes, eller man kan velge å ta deler av tunellen og oppgradere. Allfug tar oppdraget enten det er komplett rehabilitering eller en delentreprise.