Allfug logo

Samarbeids­partnere

Vi har et godt samarbeid med Startbank, Cobuilder, KPMG, Dovre sertifisering, Frende Forsikring, SMB Norge, DNB.

STARTBANK

Byggenæringen Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet «Seriøsitet i byggenæringen» , etablert en felles kvalifikasjonsordning for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK.

Utviklingen av kvalifikasjonsordningen har skjedd i tett samarbeid med offentlige myndigheter. 

Formålet med kvalifikasjonsordningen er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bygg- og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil man gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger. Leverandører blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte objektive kvalifiseringskriterier, og dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

Allfug er medlem av StartBANK.

Cobuilder

CoBuilder AS tilbyr kommunikasjons- og informasjonsløsninger for segmentene (BAE) Bygg, anlegg og eiendom (proff), fra et prosjekt befinner seg på idéstadiet, via tegnebordet og frem til et fungerende nøkkelferdig bygg.

CoBuilder AS har som mål å bli Nordens største møteplass for informasjonsutveksling innen BAE-markedet.

Allfug er bruker av Cobuilder.

KPMG (Sumergo)

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 219.000 medarbeidere over hele verden i 147 land.

Allfug bruker KPMG.

Dovre sertifisering

Dovre sertifisering har fokus på kvalitet og miljø sertifisering. Akkreditert for produktsertifisering og inspeksjon.

Allfug blir sertifisert av Dovre Sertifisering.

Frende forsikring

Frende tilbyr et bredt spekter av forsikringer innenfor kategoriene skade og liv.

Allfug har sine forsikringer gjennom Frende Forsikring.

SMB Norge

SMB Norge har ca. 5 000 medlemmer over hele landet – og en av dem er Allfug. SMB arbeider for å ivareta bedriftenes interesser og levevilkår, og være den sterke stemmen i samfunnsdebatten i saker som opptar landets bedriftsbyggere.

Allfug er medlem av SMB Norge.

DNB

DNB er Norges største bank og et av Nordens største finanskonsern.

Allfug er kunde hos DNB.