tunnelarbeid ikon

Tunnelarbeid

Ved bygging av nye tunneler har Allfug dyktige, sertifiserte sveisere som sveiser membranen rundt hvelvet bak elementene. Vi fuger elementene for en tørr og trygg tunnel.

 • Alt i fuging

 • Branntetting

 • Montasje av PU skum

 • Komplementering

 • Montering av armering

 • Elementmontasje

 • Vann- og frostsikring

 • Kontaktinjeksjon/ injeksjon

 • Membransveising

 • Tetting i kummer

 • Overflatebehandlinger

Ved innstøping av utstyr i tunnelene, vil en oppleve at betongen krymper når den herdes. Kontaktinjeksjon er en metode der tettingsmiddel blåses inn i betongen ved høytrykk.

Rehabiliteringsarbeider i gamle tunneler er gjerne todelt. Hele det innvendige skallet kan fornyes, eller man kan velge å ta deler av tunnelen og oppgradere. Allfug tar oppdraget enten det er komplett rehabilitering eller en delentreprise.

Vi har høy kompetanse med dyktige medarbeidere (sivilingeniør) som beregner og lager prosedyrer om ønskelig.

Allfug har sertifisert personell i:

 • Lift/personløfting

 • Stillas

 • Varmearbeid

 • Fallsikring

 • Arbeidsvarsling

 • Carbodurforsterkning

 • Førstehjelp

 • Våtrom

 • HMS

 • Bil, lastebil og anleggsmaskiner

 • Nemkogodkjent for membransveising i tunnel