StartBANK

Byggenæringen Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet «Seriøsitet i byggenæringen» , etablert en felles kvalifikasjonsordning for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK.

StartBANK

Utviklingen av kvalifikasjonsordningen har skjedd i tett samarbeid med offentlige myndigheter.

 

Formålet med kvalifikasjonsordningen er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bygg- og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil man gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger. Leverandører blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte objektive kvalifiseringskriterier, og dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

Allfug AS er medlem av StartBANK

 

 

Besøksadresse

Allfug AS
Industriveien 14
4330 Ålgård
NORGE

Postadresse

Allfug AS
Industriveien 14
4330 Ålgård
NORGE

Kontakt oss

Tlf. sentralbord: +47 51612280
Jardar Varhaug: +47 959 46 463
Ståle Tjetland: + 47 905 07 077
Eva Varhaug: +47 915 72 202
Tlf. nr. +47 51612280
Tlf. nr. +47 51612281
Fax: +47 51619322
jv@allfug.no
staale.tjetland@allfug.no
eva.varhaug@allfug.no
post@allfug.no

Firma info

www.allfug.no
Org.nr. mva: 942322704
Bank konto nr: 5350.05.03528

Back to Top