FUGING VÅR FREMTID

ALLFUG AS er et entreprenørselskap som utfører nisjeproduktene montasje og tetningsarbeider, med fuging, vanntetting og forsterkningsarbeider som vårt hovedområde. Med kundens behov i fokus lykkes vi.

Arbeidsområdet er hele landet med Rogaland og Stavanger regionen som hjemmemarked. ALLFUG er lokalisert sentralt i fylket med lager og kontor på Ålgård i Rogaland.

Bedriften ble etablert i 1987 med utgangspunkt i bygg og anlegg, fugearbeider.

ALLFUG har i alle år hatt et nært forhold til Sika Norge AS.

Sika er et internasjonalt selskap med omkring 80 produksjons- og salgsselskaper i 60 land verden over. Sika sitt arbeidsområde er bygningskjemikalier som er inndelt i to forretningsområder: Bygg og Industri. Mens disse to områdene er knyttet tett til hverandre teknisk, så reduserer de kommersielt selskapets sårbarhet mot økonomiske svingninger fordi de avhenger av ulike markeder.

De teknologiske likhetene gjør det mulig å utnytte de økonomiske forhold innenfor FOU, innkjøp og produksjon.

Sika er et selskap med en sterk innovativ tradisjon som konstant arbeider for å få nye konkurransemessige fortrinn. Dette betyr utvikling av innovative tekniske løsninger som åpner opp nye muligheter for selskapet, de ansatte og partnere innen handel og industri.

Sika er en uavhengig sveitsisk gruppe etablert i Zurich i 1910 og selskapet er børsnotert.

Vår leverandør i dag er Helper AS – spesialist på byggtekniske produkter som Sika, se  www.helper.no

 

 

– Vi tenker miljø

 

 

Besøksadresse

Allfug AS
Industriveien 14
4330 Ålgård
NORGE

Postadresse

Allfug AS
Industriveien 14
4330 Ålgård
NORGE

Kontakt oss

Tlf. sentralbord: +47 51612280
Jardar Varhaug: +47 959 46 463
Ståle Tjetland: + 47 905 07 077
Eva Varhaug: +47 915 72 202
Tlf. nr. +47 51612280
Tlf. nr. +47 51612281
Fax: +47 51619322
jv@allfug.no
staale.tjetland@allfug.no
eva.varhaug@allfug.no
post@allfug.no

Firma info

www.allfug.no
Org.nr. mva: 942322704
Bank konto nr: 5350.05.03528

Back to Top