Allfug logo
Tjenester
Injeksjon ikon

Kontaktinjeksjon

Vi har kompetanse og lang erfaring med kontaktinjeksjon. Kontaktinjeksjon utføres rundt betongkonstruksjoner i vannkraftverk, vannverk og dammer. Dette gjøres for å hindre vanninnsig og stabilisering og tetting av fjellmasser.

Vi har blant annet erfaring fra:

 • Lysebotn Kraftverk
 • Langevann Kraftverk
 • Maudal kraftverk

Allfug har sertifisert personell i:

 • Lift/personløfting

 • Stillas

 • Varmearbeid

 • Fallsikring

 • Arbeidsvarsling

 • Carbodurforsterkning

 • Førstehjelp

 • Våtrom

 • HMS

 • Bil, lastebil og anleggsmaskiner

 • Nemkogodkjent for membransveising i tunell