Allfug logo
Tjenester
Fugetetting / Finfuging

Fugetetting

Hovedområdet vårt er fuging og liming. Vi leverer tetting, liming og finish. Fuging har flere formål. De har både en praktisk, teknisk og estetisk funksjon, og det er et viktig element i alle bygg og anlegg. Fugene skal ta opp og jevne ut målunøyaktigheter. De skal ta opp bevegelser som kan komme i forbindelse med miljøpåvirkning som temperatursvingninger, slagregn, vind og snø, variasjon i fukt og andre bevegelser i bygget. Det krever fagkompetanse å vurdere hvilke påkjenninger fugene vil kunne bli utsatt for, og for å sørge for riktig valg av type fugemasse.

Vi har fokus på å bruke mest mulig miljøvennlige produkter – og alle produkter vi bruker er av høy kvalitet. Hovedsakelig brukes høykvalitetsprodukter fra Sika. Vi er stolte fagfolk med lang erfaring innenfor vårt håndverk. Det betyr at vi også vil gi deg gode råd på veien.

Vi har høy kompetanse med dyktige medarbeidere (sivilingeniør) som beregner og lager prosedyrer om ønskelig.

Vi leverer fugetetting av:

 • Elementer
 • Dører og vinduer
 • Gulv, vegg og tak
 • Gulvbelegg-sokkel
 • Våtrom og basseng
 • Innvendig finfuging / pyntefuging
 • Radontetting
 • Tetting for trekk
 • Tetting for insekter
 • Spesialliming
 • Tuneller
 • Flyplassdekke
 • Kaidekke
 • Bruer
Fuging

Allfug har sertifisert personell i:

 • Lift/personløfting

 • Stillas

 • Varmearbeid

 • Fallsikring

 • Arbeidsvarsling

 • Carbodurforsterkning

 • Førstehjelp

 • Våtrom

 • HMS

 • Bil, lastebil og anleggsmaskiner

 • Nemkogodkjent for membransveising i tunell