Allfug, eksempler produkter branntetting

 

 

Branntetting med godkjent system:

  • Rundt brannklassifiserte dører
  • Rundt rør, kabler og ventilasjonskanaler
  • Branncellebegrensende vegger og dekker

Branntetting  system består av godkjente  produkter  som  svellende brannfugemasser,  støpemasse,  malinger for tre, betong, stål  etc, rørmansjetter, ettertrekkingrør, steinullremser, plater og isolasjon.

Besøksadresse

Allfug AS
Industriveien 14
4330 Ålgård
NORGE

Postadresse

Allfug AS
Industriveien 14
4330 Ålgård
NORGE

Kontakt oss

Tlf. sentralbord: +47 51612280
Jardar Varhaug: +47 959 46 463
Ståle Tjetland: + 47 905 07 077
Eva Varhaug: +47 915 72 202
Tlf. nr. +47 51612280
Tlf. nr. +47 51612281
Fax: +47 51619322
jv@allfug.no
staale.tjetland@allfug.no
eva.varhaug@allfug.no
post@allfug.no

Firma info

www.allfug.no
Org.nr. mva: 942322704
Bank konto nr: 5350.05.03528

Back to Top