Allfug logo
Tjenester
branntetting ikon

Dokumentert branntetting

Det kan være de minste hullene som skaper de store brannene. For å utføre god branntetting er en avhengig av å bruke riktige produkter på riktig måte. Norge har strenge krav om at gjennomføringer for kabler, rør og ventilasjonsanlegg ikke skal svekke brannmotstanden. Det er mange hensyn å ta – og vi vet hvordan vi dette gjøres forskriftsmessig og på mest hensiktsmessig måte.

Branntettingssystemene våre består av godkjente produkter som svellende brannfugemasser, støpemasse, malinger for tre, betong, stål, rørmansjetter, ettertrekkingsrør, steinullremser, plater og isolasjon.

Vi branntetter rundt brannklassifiserte dører, vinduer, gulv og vegg samt rundt rør, kabler og ventilasjonskanaler og alle hull hvor en brann kan spre seg.

Vi bidrar også med

 • Branncellebegrensende vegger og dekker

 • Brannhemmende maling på diverse materialer

 • Brannisolering/ beskyttelse av stål, dragere osv.

 • Støpning med gipsmørtel

 • Beregning og utarbeidelse av prosedyrer

 • Kondensisolering av rør

Branntetting av rør
Branntetting av rør

Allfug har sertifisert personell i:

 • Lift/personløfting

 • Stillas

 • Varmearbeid

 • Fallsikring

 • Arbeidsvarsling

 • Carbodurforsterkning

 • Førstehjelp

 • Våtrom

 • HMS

 • Bil, lastebil og anleggsmaskiner

 • Nemkogodkjent for membransveising i tunell